Գովազդ tesnel հարթակում

Դուք կարող եք տեղադրել Ձեր գովազդը tesnel համակարգում։ Գովազդային տարածքը տրամադրվում է մատչելի գներով և ճկուն զեղչային համակարգով:

Ստանդարտ փաթեթներ

Դուք Ստանդարտ գովազդային փաթեթները կարող եք տեղադրել բաներային գովազդի տեսքով։
Հորիզոնտալ բաներ.
Ստանդարտ հորիզոնտալ բաներները 728x140 և 670x90 չափով գովազդային բաները ցուցադրվում է համապատասխան էջի միջնամասում կամ ներքևում։
Ստանդարտ ուղղահայաց բաներներները 180x180 չափով տեղադրվում են մեկ շարքում երեքական բաներ։
Բաներների տեղադրման ստանդարտ օրինակներ

Ոչ ստանդարտ փաթեթներ

Դուք կարող եք տեղադրել նաև ձեր առաջարկած գովազդային տարբերակը։ Առաջարկությունը կարող եք քննարկել tesnel համակարգի գովազդային գործակալների հետ։

Սահմանափակումներ

Գովազդային տարածքը տրամադրվում է միայն այն գովազդների համար, որոնք համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրությանը։

Պայմաններ

tesnel համակարգում գովազդային տարածքների տրամադրման պայմաններին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել մեզ՝