Logo ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ԱՌՑԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կարող եք հերթագրվել առցանց կամ հեռախոսով։

Փաստաբաններ

Զարուհի Հարությունյան

Զարուհի Հարությունյան

Փաստաբանական ծառայություններ

Դավիթ Ամիրյան

Դավիթ Ամիրյան

Փաստաբանական ծառայություններ

Աշոտ Համբարձումյան

Աշոտ Համբարձումյան

Իրավական խնդրի կարգավորում

Անի Մարտիրոսյան

Անի Մարտիրոսյան

Իրավական հարցերով խորհրդատվություն։

Դավիթ Գևորգյան

Դավիթ Գևորգյան

Նոտարական գործերԱռցանց խորհրդատվությունն իրականացվում է պաշտպանված տեսակապի միջոցով ըստ խորհրդատուի ժամանակացույցի։ Խորհրդատվության ընթացքում հնարավոր փաստաբանին, նոտարին և իրավական հարցերով խորհրդատուին ներկայացնել և ստանալ տարբեր փաստաթղթեր, փորձաքննության արդյունքներ, տեղեկանքներ և այլն։


Գրանցում

Եթե ցանկանում եք փաստաբանական կամ այլ իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերել tesnel հարթակում, կարող եք գրանցվել՝