ԱՌՑԱՆՑ ՕՆԼԱՅՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ

Բժշկի այցերի կազմակերպումը և խորհրդատվությունը տրամադրվում է ՄԻԱՅՆ ՈՉ ՇՏԱՊ ԵՎ ՈՉ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԴԵՊՔԵՐԻ համար։


ՇՏԱՊ ԿԱՄ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ անհապաղ դիմեք շտապ բուժ. օգնության ծառայություն։

background

ԱՅՑ ԲԺՇԿԻ ՄՈՏ


Մենք կկազմակերպենք Ձեր այցը Հայաստանի լավագույն բժիշկների մոտ.

ԲԺՇԿԻ ՏՆԱՅՑ


Անհրաժեշտության դեպքում, մենք կկազմակերպենք բժշկի տնայց Ձեր տուն.ՀԵՌԱԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ TELEMEDICINE


Հեռաբժշկությունն իրականացվում է պաշտպանված տեսակապի միջոցով, որի ընթացքում կարող եք.

  • ստանալ խորհրդատվություն
  • բժշկին ներկայացնել հիվանդության վերաբերյալ փաստաթղթեր, հետազոտությունների արդյունքներ, տեղեկանքներ և այլն։
  • ստանալ դեղատոմսեր
  • հարցնել բժշկին այս կամ այն հիվանդության կամ դեղորայքի ազդեցության մասին։

tesnel առցանց տեսախորհրդատվությունների հարթակն օգտագործում է հեռահար բժշկության հիվանդների անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման ԱՄՆ չափորոշիչը /HIPPAA/


ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Հոգեբանի և հոգեկան առողջության վերաբերող այլ հարցերով առցանց խորհրդատվություն.


tesnel հարթակը բուժ հաստատություն չէ և որևէ ձևով բուժ. օգնություն չի տրամադրում։
tesnel-ը հարթակ է՝ բուժ հաստատությունների և բժիշկների համար այցերի և հեռաբժշկության եղանակով բուժ. օգնություն տրամադրելու և խորհրդատվություն իրականացնելու համար։
Բուժ. օգնության և բժշկական խորհրդատվության իրականացման պատասխանատուն այն իրականացնող բուժ. հաստատությունն է և/կամ բժիշկը, բայց ոչ tesnel հարթակը։

Կարող եք ծանոթանալ մեր լավագույն բժիշկներին.