ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Մուտք գործելով կամ օգտագործելով այս կայքէջը ցանկացած եղանակով, Դուք համաձայնվում եք, որ պարտավոր եք հետևել ստորև նշված և սույն կայքի օգտագորշմանը վերաբերող այլ պայմաններին և ծանուցումերին:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ Օգտագործման Պայմանները (այսուհետ` Պայմաններ)։ Եթե դուք չեք ընդունում սույն պայմանները, ապա մի օգտագործեք այս կայքը։ Սույն կայքը (այսուհետ` կայք) պատկանում է ՎՄԱ ՍՊ Ընկերությանը, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ «Ընկերություն» եզրույթը վերաբերում է ՎՄԱ ՍՊԸ-ին: «Դուք» եզրույթը վերաբերում է Կայքն այցելող հաճախորդին և/կամ Կայքի միջոցով ծառայություններ մատուցողներին և ստացողներին։ Այնքանով, որքանով, որ դւոք օգտվում եք Կայքից, Ձեր նկատմամբ կիռարելի են սույն Պայմանները։

Ընկերությունը իրավունք ունի ցանկացած պահի, իր հայեցողությամբ, փոխել կամ այլ կերպ նորացնել Պայմաններն առանց նախնական ծանուցման, և ձեր Կայքի շարունակական մուտքը կամ օգտագործումը նշանակում է ձեր կողմից ընդունված նորացված կամ փոփոխված համաձայնագրի ընդունում:

ԿԱՅՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս կայքը գործում է բացառապես իբրև հարթակ, ուր կարող են մատուցվել և ստացվել ծառայություններ։

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Որպես այս կայքի օգտագործման պայման՝ դուք երաշխավորում եք, որ

    Որպես այս կայքի օգտագործման պայման՝ դուք երաշխավորում եք, որ
  • Դուք առնվազն 18 տարեկան եք.
  • Դուք ունեք իրավասություն մատուցել և/կամ ստանալ ծառայություններ.
  • Դուք կօգտագործեք այս կայքը սույն Պայմաններին համաձայն.
  • Դուք կօգտագործեք այս կայքը միայն օրինական նպատակներով.
  • Ձեր կողմից կայքում տրամադրված բոլոր տեղեկությունները ճշմարիտ, ճշգրիտ և ամբողջական են։

Ընկերությունը իր հայեցողությամբ կարող է արգելափակել ձեր հաշիվները և մուտքը դեպի այս կայք և ծառայություններ ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով բացառապես իր հայեցողությամբ։

Սույն կայքի բովանդակությունն ու պարունակվող տեղեկատվությունը՝ ներառյալ ծառայությունների մատուցման գինը և մատչելիությունը, ինչպես նաև նման բովանդակություն և տեղեկատվություն տրամադրելու համար օգտագործվող ենթակառուցվածքը, պատկանում է Ընկերությանը կամ ծառայություն մատուցողներին։ Բացի այդ, օգտագործելով կայքը դուք համաձայնվում եք օգտագործել այս կայքէջը կամ դրա բովանդակությունը ցանկացած առևտրային նպատակով, բացի կատարելու ցանկացած սպեկուլյատիվ, կեղծ կամ կեղծ պահանջարկի ակնկալիքով որևէ գործարք։ Դուք հրաժարվում եք մուտք գործել, դիտարկել կամ պատճենել այս կայքի ցանկացած բովանդակություն կամ տեղեկատվություն` օգտագործելով ցանկացած բոտ, ռոբոտ, սարդ, քերիչ կամ այլ ավտոմատացված միջոց կամ որևէ սարք՝ ցանկացած նպատակով, առանց Ընկերության գրավոր թույլտվության։

Դուք հրաժարվում եք ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որը իր հայեցողությամբ պարտադրում է կամ կարող է պարտադրել Ընկերության ենթակառուցվածքների անհիմն կամ անհամաչափ մեծ բեռը. խորը հղում այս կայքի ցանկացած մասի ցանկացած նպատակով, առանց Ընկերության գրավոր թույլտվության;
Դուք չեք կարող «շրջանակային», «հայելային» կամ այլ կերպ ներառել այս կայքի ցանկացած մասը ցանկացած այլ կայք ՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր թույլտվության:
Դուք համաձայն եք պահպանել ծառայությունների գնման պայմանները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, բոլոր գումարների վճարումը։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել մեզ՝